Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št. U2014-011: Acer platanoides, sum na Phytophthora spp., Golnik
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2014

Naročnik: Čabraja Mirel, Golnik 110, 4204 Golnik

Številke zapisnikov: U34300-25/2014-1, U34300-25/2014-2

Št. vzorca iz zapisnika: 10141342

Opis vzorcev: skorja ostrolistnega javorja (Acer platanoides L.)

Datum prejema vzorcev: 9. 7. 2014

Čas izvajanja preskusa: od 9. 7. 2014 do 17. 7. 2014,

datum prejema poročila o preskusu KIS: 22. 7. 2014

Datum izdaje poročila: 23. 7. 2014

Namen testiranja: sum na Phytophthora spp.

Vzorec Metoda Škodljiv organizem Rezultat Opomba

10141342 morfološka analiza Phytophthora ramorum in Phytophthora kernoviae negativen Analizo je naredil KIS (glej prilogo)

10141342 morfološka analiza Phytophthora spp. pozitiven Analizo je naredil KIS (glej prilogo)

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

Dodatek k analiznemu izvidu št.: U2014-011

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA

Dne 9. 7. 2014 smo si na zahtevo stranke ogledali ostrolistni javor (Acer platanoides L.) na Golniku 110 (D48 X: 448.869 m, Y: 131.521 m). Listje drevesa je venelo (slika 1), kljub obilni vlagi v zemlji. Poleg tega je na nekaterih vejah listje postajalo klorotično in pričelo odmirati (slika 2). Na skorji, na koreničniku so bili vidni številni črni izcedki (slika 3). V skorji se je širila nekroza, ki je skorjo in les obarvala od temno rjavo (starejša odmrla skorja) do rumeno rjavo (nedavno odmrla skorja) (slika 4). Ocenili smo, da je odmrlo približno 2/3 oboda koreničnika. Celotno drevo je imelo videz hiranja (slika 5), posušile so se že posamične veje in na nekaterih so se pojavile sončne opekline (slika 6). Črni izcedki na skorji so bili simptom za okužbo s Phytophthora spp.

Slika 1: Listje je venelo (foto: N. Ogris)

Slika 2: Listje je rumenelo, postajalo klorotično in mestoma odmiralo (foto: N. Ogris)

Slika 3: Na koreničnku so bili na skorji črni izcedki, na nekaj mestih je bila skorja razpokana (foto: N. Ogris)

Slika 4: V skorji so bile prisotne stare in mlade nekroze (foto: N. Ogris)

Slika 5: Celotno drevo je imelo videz hiranja (foto: N. Ogris)

Slika 6: Nekaj vej in vejic je že odmrlo, na nekaterih so se pojavljale sončne opekline (foto: N. Ogris)

2) IZVEDBA ANALIZ IN REZULTATI

Odvzeli smo uradni vzorec odmre skorje in ga poslali v pooblaščeni laboratorij za določitev Phytophthora spp., tj. na Kmetijski inštitut Slovenije. Rezultat laboratorijske preiskave je bil negativen na P. ramorum in P. kernoviae, vendar pozitiven na škodljiv organizem iz rodu Phytophthora.

3) PREDLOG ZA UKREPANJE

Laboratorijska analiza je potrdila, da je odmiranje korenin in koreničnika povzročil škodljiv organizem iz rodu Phytophthora. Odmiranje korenin in koreničnika je vzrok tudi za splošno hiranje drevesa, venenje, rumenenje in klorozo listov ter postopno odmiranje vej. Ker je odmrlo že ok. 2/3 oboda koreničnika, menimo, da drevo nima dolgoročne perspektive. Zato predlagamo, da ga podrete in ga nadomestite z novim. Ker je v zemlji in v odmrlih koreninah prisotna Phytophthora spp., priporočamo, da zemljo v okolici okuženega drevesa tretirate s fungicidom z aktivno snovjo fosetil-Al in se pri tem držite navodil pripravka. Svetujemo vam, da za nasaditev novega drevesa na isto mesto počakate vsaj eno leto.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

Priloga:

V vednost:


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani