Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št. U2015-002, Brežice, tisa (Taxus baccata), Phytophthora spp.
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2015

Naročnik: Hortikultura, plantaže in gradnje Brežice d.o.o., Kaja Kržan, Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice

Številke zapisnikov: U34300-68/2015-1, U34300-68/2015-2

Št. vzorca iz zapisnika: 10141557

Opis vzorcev: Taxus baccata, poganjki in zemlja

Datum prejema vzorcev: 18. 11. 2014

Čas izvajanja preskusa: od 19. 11. 2014 do 16. 2. 2015

Datum izdaje poročila: 24. 2. 2015

Namen testiranja: ugotovitev povzročitelja poškodb iglic in rumenenja poganjkov

Vzorec; Metoda; Rezultat; Opomba

poganjki; GIS – morfološka analiza; negativen; ni škodljivih organizmov

zemlja; KIS – test z vabo, izolacija, morfološka analiza; pozitiven na Phytophthora spp. negativen na P. ramorum in P. kernoviae; glej prilogo

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT. U2015-002

1) UVOD

Dne 18. 11. 2014 ste prinesli vzorec poganjkov tise (Taxus baccata L.) in vzorec zemlje iz tal v okolici poškodovanih tis. Vzorca ste bila nabrana v privatnem vrtu v Artičah 48, kjer je bila tisa posajena za namene žive meje. Tiso so obrezovali. Novi poganjki nad odrezanim mestom so rumeneli. Namen testiranje je bil ugotoviti vzrok rumenenja poganjkov in predlagati ukrepe za izboljšanje zdravstvenega stanja tise.

2) IZVEDBA ANALIZ

V Laboratoriju za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo preučili vzorec poškodovanih poganjkov. Mladi poganjki nad odrezanimi mesti so rumeneli, na iglicah in na poganjkih nismo našli nobenih nekroz ali trosišč. Glede na opisane simptome smo domnevali, da bi lahko vzrok hiranja tise bil v odmiranju korenin, ki pa jih v vzorcu ni bilo. Posledično se je pojavil sum na poškodbe korenin zaradi Phytophthora spp. Zato smo vzorec zemlje poslali v pooblaščeni laboratorij za določitev vrst iz rodu Phytophthora spp., tj. na Kmetijski inštitut Slovenije. Rezultat laboratorijske preiskave je bil negativen na P. ramorum in P. kernoviae, vendar pozitiven na škodljiv organizem iz rodu Phytophthora (glej prilogo).

3) DISKUSIJA

Laboratorijska analiza je potrdila, da se v tleh v okolici poškodovanih tis pojavlja škodljiv organizem iz rodu Phytophthora. Domnevamo, da je Phytophthora spp. povzročila odmiranje korenin, kar se je posledično odražalo v slabši vitalnosti tis in rumenenju njihovih poganjkov. Hiranje tis se bo zelo verjetno nadaljevalo. Manj vitalne tise bodo bolj dovzetne na poškodbe zaradi fakultativnih parazitov. Ker je v zemlji prisotna Phytophthora spp., priporočamo, da rastline in zemljo v okolici poškodovanih tis tretirate s fungicidom z aktivno snovjo fosetil-Al in se pri tem držite navodil pripravka (UC IPM Pest Management Guidelines, 2009).

4) VIR

UC IPM Pest Management Guidelines: Floriculture and ornamental nurseries, Phytophthora root and crown rots, pathogen: Phytophthora spp. (revizija 3/09, posodobljeno 3/09). UC ANR Publication 3392. Povezava (24. 2. 2015)

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

Priloga: Poročilo o preskusu št.: 15-002, Kmetijski inštitut Slovenije

V vednost: Gozdarska knjižnica


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani