Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št.: U2012-003
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2012

POROČILO O PRESKUSU ŠT.: U2012-003

Naročnik: Omorika d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta

Številka zapisnika: 34300-105/2012-1

Št. vzorca iz zapisnika: 10140406

Opis vzorca: 7 listov in 7 poganjkov navadnega oreha (Juglans regia L.)

Datum prejema vzorca: 3. 7. 2012 ob 12:00

Čas izvajanja preskusa: od 5. 7. 2012 do 6. 7. 2012

Datum izdaje poročila: 5. 7. 2012

Namen testiranja: določitev povzročitelja poškodb listja navadnega oreha

Metoda Rezultat Opomba

Morfološka analiza (M1) Microstroma juglandis (Berenger) Sacc.

Analizni izvid opravil:

dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema:

prof. dr. Dušan Jurc

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: U2012-003

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA

Prvo sušenje listov orehov ste opazili pomladi 2012 na gozdnem robu. Sušenje listov se je nadaljevalo v juniju in juliju 2012. Sušili so se tudi poganjki in veje od vrha drevesa navzdol. Prve vzorce ste poslali 14. 6. 2012, dodatne vzorce ste poslali 3. 7. 2012. Lokacija: gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec, krajevna enota Radlje, oddelek 09203.

2) REZULTATI, MERITVE

Na spodnji strani listov so bile bele prevleke, ki so se pojavljale ob listnih žilah (slika 1). Na istem mestu na zgornji strani lista je bilo opazno rumeno razbarvanje (slika 3). Bele prevleke na spodnji strani listov so lahko zavzemale večje površine – v teh primerih so listne žile odmirale (slika 2), na zgornji strani listov so bile na tem mestu prisotne rjave nekroze, listi so se zaželi zvijati in postajali so zgubani (slika 4). Listi, katerih je bila spodnja stran že večinoma prekrita z belo prevleko, so se prezgodaj začeli sušiti in veneti. To je tudi razlog za prezgodnje odpadanje listov na močno okuženih drevesih.

Bazidiospore so bile brezbarvne, elipsaste oblike in so merile 6,3–9,6 × 3,5–4,7 µm (slika 5). Bazidiospore so nastajale na bazidijih, ki so v skupkih prodirali povrhnjico lista (slika 6). Glede na morfološke značilnosti smo določili glivo Microstroma juglandis (Berenger) Sacc.

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Venenje in sušenje listov zaradi glive Microstroma juglandis se navadno začne pojavljati po mrzlem in vlažnem vremenu (Kurt in sod. 2003). Gliva Microstroma juglandis je zelo razširjena. Zabeležili so jo v Združenih državah Amerike, Bolgariji, Turčiji, Španiji, Slovaški, Indiji, Novi Zelandiji (von Arx in sod., 1982; García-Jimënez in sod. 1995; Kurt in sod. 2003; Juhásová in sod. 2005). Gliva lahko okužuje rastline iz rodov Juglans in Carya. Microstroma juglandis poleg zgoraj opisanih simptomov lahko povzroča tudi metlasto razrast poganjkov, podobno kot glive iz rodu Taphrina.

Bolezen na splošno ne povzroča večje gospodarske škode, zato navadno ni potrebno ukrepanje.

Vir okužbe so odpadli listi. Zato bi lahko bil eden od možnih ukrepov grabljenje odpadnih listov. V primeru grmičaste razrasti poganjkov lahko takšne veje obrezujemo.

4) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI

Slika 1: Bele kristalne strukture so trosišča glive Microstroma juglandis ob listnih žilah na spodnji strani lista

Slika 2: Večja količin trosišč ob listni žili na spodnji strani lista in nekroza listne žile ter listne površine

Slika 3: Rumenenje listna ob listnih žilah na zgornji strani lista v začetni fazi bolezni

Slika 4: Odmiranje, rjavenje in zvijanje lista v poznejši fazi bolezni

Slika 5: Bazidiospore glive Microstroma juglandis

Slika 6: Bazidiji glive Microstroma juglandis

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil:

dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema:

prof. dr. Dušan Jurc

Viri

García-Jimënez J, Armengol J, Martínez-Ferrer G, 1995. First report of downy spot of walnuts caused by Microstroma juglandis in Spain. Plant Disease 79: 860

Juhásová G., Ivanová H., Spišák J. 2005. Occurrence and spread of the parasitic microscopic fungi on walnut (Juglans regia L.) on various localities of Slovakia. Trakya Univ J Sci, 6(1): 19-27

Kurt S., Soylu E. M., Soylu S. 2003. First report of downy leaf spot of walnuts caused by Microstroma juglandis in Turkey. Plant Pathology, 52: 409

von Arx, J.A., van der Walt J. P., Liebenberg N. V. D. M. 1982. The Classification of Taphrina and other fungi with yeast-like cultural states. Mycologia, 74, 2: 285–296


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani