Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Odpadanje jelovih iglic
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1989

V dopisu z dne 22.8.1989 - bolezen jelovih iglic, smo vam sporočili, kaj bomo naredili za ugotovitev vzrokov rumenenja in odpadanja jelovih iglic v GGE Rog. Delo smo opravili in sporočamo vam končne ugotovitve.

V začetku rumene, nato rjave pege na jelovih iglicah niso biotskega izvora. Na njih ni bilo znamenj mehaničnih poškodb (npr. vbodov sesajočih žuželk ali obgrizovanja). V vlažni komori se na njih niso razvila trosišča gliv, ampak so vzorce prerasle razne saprobne glive iz lubja vejic.

Izolacije, ki smo jih opravili na krompirjev agar s površinsko sterilizacijo iglic z aktivnim klorom, so pokazale, da v rumenih in rjavih pegah na iglicah ni gliv. Glive prodrejo v te pege po daljšem času od nastanka peg, vendar ne povzročijo nadaljnjega propada tkiva iglic. Na vzorcu je oblikovala trosišče gliva iz skupine Sphaeropsidales (Deuteromycotina), iz dveh starih nekrotičnih peg pa srno izolirali glivo iz skupine Hyphomycetes (Deuteromycotina). Z dokončnim določanjem vrst gliv se nismo ukvarjali, ker očitno nimajo nikakršne vloge pri propadanju iglic.

Menimo, da lahko nastanek nekroz na jelovih iglicah pripišemo škodljivim abiotskim dejavnikom. Podoben pojav je v literaturi opisan - na smrekovih iglicah je eksperimentalno dokazano, da rumene pege na iglicah lahko nastanejo zaradi fitotoksičnih koncentracij ozona v zraku. Rumene in rjave pege na iglicah črnega bora razlagajo z istim povzročiteljem. Vendar je po drugi strani v klasični fitopatologiji tudi opisan isti simptom (rumene, kasneje rjave nekrotične pege iglic), na iglicah npr. rušja in smreke, ki pa nastane zaradi zimskega mraza. V celicah iglic nastanejo kristali ledu, ki poškodujejo celično membrano in organele, zaradi česar pride do lokalnih nekroz.

Iz povedanega je razvidno, da ne moremo dati jasnega odgovora o povzročitelju poškodb jelovih iglic. Ozon je polutant, ki nastaja pod vplivom UV žarkov v zraku onesnaženem z dušikovimi oksidi. Pojav povišanih koncentracij tega polutanta lahko pričakujemo v kateremkoli predelu Slovenije (ta potrjujejo izpostavitev občutljivih bioindikacijskih rastlin na več mestih v Sloveniji, ki jih opravlja dr. Batič). Vendar je ozon polutant, katerega prisotnost naknadno ne moremo dokazati z analizo poškodovanih delov rastlin in ostaja njegov pomen pri poškodbah jelovih iglic na Rogu odprt. Poškodbe zaradi mraza pa so odvisne predvsem od fiziološkega stanja rastline v obdobju mraza, podatkov o tem pa tudi nimamo.

Pojav tovrstnih poškodb jelovih iglic je torej zanimiv za morebitne poglobljene raziskave in prosimo vas, da nas obvestite v kolikor se bo še pojavil v večjem obsegu.

Sestavil: Mag. Dušan JURC, dipl. biol.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani