Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Sušenje poganjkov bodeče smreke (Picea pungens Eng.)
Avtor(ji): Maja Jurc
Leto: 1999

Na vrtu G. Koželj na Vodnikovi 9 v Ljubljani je bil v začetku marca 1999 nabran vzorec vejic Picea pungens. Drevo iz katerega je bil nabran vzorec hira. Vzorci vejic so nabrani na spodnjem delu debla. Simptomi poškodbe na nabranih vejicah so naslednji: starejše 3-do štiriletne vejice so suhe in brez iglic. Iglice na najmlajših poganjkih so zelene, vendar zelena barva bledi, posamezne iglice pri vrhu poganjka rumenijo. Mikroskopski pregled v fitopatološkem laboratoriju je pokazal:

Na najmlajših poganjkih, na krovnih luskah popkov smo ugotovili prisotnost piknidijev nespolnih trosišč glive Phoma sp. piknidiji so veliki od 100 do 250 µm in so črne barve. Trosi so hialini, veliki 2-3 x 1-1,5 µm. V zadnjih letih ugotavljamo, da vrste rodu Phoma in soroden rod Phomopsis povzročajo sušenje iglic in mlajših poganjkov iglavcev. Menimo, da sušenje najmlajših poganjkov povzroča vrsta iz rodu Phoma.

Na posušenih, starejših vejicah, ki so bile nabrane na spodnjih vejah smo v lubju ugotovili gliste ali ogorčece (Nematoda). Ogorčice naseljujejo predvsem prst, nekatere vrste so patogene. Pojavljajo se v koreninah rastlin in povzročajo poškodbe predvsem mlajših rastlin. V našem vzorcu so bile ogorcice v že posušenih vejicah -menimo da so se v vejice naseli le sekundarno in niso povzročitelj sušenja vejic.

Na posušenih vejicah smo v notranji plasti lubja ter zunanji plasti lesa ugotovili rovne sisteme floeofagnih podlubnikov (Scolytidae). V tem primeru so sekundarni in niso povzročitelji hiranja in sušenja gostitelja.

Ukrepi: pri proizvodnji sadik v drevesnicah priporočamo zatiranje vrst iz rodu Phoma in Phomopsis s škropljenjem s preparati Benomil, Karboksin + Triam, Prokloraz -Mn in dr. . V primeru pojavljanja vrst iz omenjenih rodov na starejših drevesih pa škropljenja ne priporočamo. Za temeljito škropljenje odraslega drevesa s fungicidi potrebujemo izredno velike količine škropiva ki se pri škropljenju z vetrom lahko prenese na druge rastline na vrtu in v širši okolici. Nemogoče je tudi popolnoma poškropiti notranjost krošnje. Priporočamo, da sušeče se vejice odrežete in zažgete - na ta način zmanjšamo inokulum. Drevje vzdržujemo v optimalni kondiciji z gnojenjem.

Dr. Maja Jurc

Viri

ELIS, B. / ELIS, J.P., 1985. Microfungi on Land Plants. An Identification Handbook. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.

JAKLIČ, M. 1995. Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v Republiki Sloveniji. Prva izdaja. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tiskarna Jože Moškrič d.d., Ljubljana, 552 s.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani