Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Determinacija poslanih vzorcev iz OE Kočevje
Avtor(ji): Igor Rener
Leto: 2002

Vzorci so bili poslani iz OE Kočevje Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer: 7 vzorcev je poslal revirni vodja v GE 05 Grintovec g. Franc Glavič, 16 vzorcev revirni vodja v GE 03 Stojna g. Anton Vizjak in 4 vzorce revirni vodja v GE 06 Grčarce g. Stanko Pele. Vzorci so bili poslani na Gozdarski inštitut Slovenije 22.07.2002.

Vzorci so bili odvzeti iz spodnjega dela debla (1/3), srednjega dela (2/3), vrhnjega dela (3/3) in iz vej. Po odstranitvi lubja so bili najdeni imagi shranjeni v škatlicah fotografskega filma in nato zamrznjeni v zmrzovalniku do transporta na Gozdarski inštitut. Škatlice so bile opremljene s podatki o lokaciji, delu debla in premerom debla na mestu vzorčenja. Determinacijo osebkov smo opravili s stereo lupo znamke Olympus SZH, s ključi za določevanje žuželk (GRUNE 1979, Brief illustrated Key to European Bark Beetles. -Hannover Verlag M. & H. Schaper, 182 s).

Tabela 1: Opažanja revirnih vodij

Kot primarni vzrok napada jelovih lubadarjev vsi trije navajajo sušo v preteklih letih, opisani simptomi pa so: sprememba iglic iz zelene v rdečo, odpadanje kosov lubja in iglic.

Tabela 2: Rezultati determinacije poslanih vzorcev

GE Grčarce

GE Stojna

GE Grintovec

*P. spinidens = Pityokteines spinidens, P. curvidens = Pityokteines curvidens, P. vorontzovi = Pityokteines vorontzovi, C. piceae = Cryphalus piceae

*št.os. = število imagov v vzorcu

Tabela 3: Število in delež osebkov v vseh treh gospodarskih enotah glede na del debla

Ugotovitve:

- Glede na del debla je vrsta Pityokteines spinidens edina prisotna v prvi in drugi tretjini debla (v GE Stojna in GE Grintovec, iz GE Grčarce ni bilo vzorcev), v tretji pa je skupaj z Pityokteines curvidens (17 %) in Cryphalus piceae (41 %)

- Vrsta Pityokteines curvidens se pojavlja le zgornji tretjini debla, vrsta Pityokteines vorontzovi pa v vejah

- Cryphalus piceae (79 %) pa se pojavlja v zgornji tretjini debla in v vejah skupaj z Pityokteines vorontzovi (21 %)

- V GE Grčarce je so bili odvzeti vzorci le v zgornjem delu debla in v vejah, to lahko pomeni, da v prvih dveh delih ni bilo imagov ali pa, da ta del debla ni bil napaden

- Od vseh poslanih vzorcev predstavlja vrsta Pityokteines spinidens 58 % delež, Cryphalus piceae 32 %, Pityokteines vorontzovi in Pityokteines curvidens pa vsaka po 5 %

Igor Rener

Oddelek za varstvo gozdov

Gozdarski inštitut Slovenije

Datum: 26.07.2002

vodja PDP službe: mag. Dušan Jurc

Direktor: prof. dr. dr. h.c Niko Torelli


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani