Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št.: U2012-006
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2012

POROČILO O PRESKUSU ŠT.: U2012-006

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Aleksander Ratajc, Ljubljanska 13, 3000 Celje,

odelo Slovenija d.o.o., Mladen Podvratnik, Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

Opis vzorca: črni bor (Pinus nigra Arnold), ena veja z iglicami

Datum prejema vzorca: 20. 7. 2012

Čas izvajanja preskusa: 13. 8. 2012 od 9:30 do 11:00

Datum izdaje poročila: 23. 8. 2012

Namen testiranja: določitev povzročitelja sušenja črnega bora

Metoda Rezultat Opomba

LVG SOP/Glive Diplodia pinea (Desm.) J. Kickx f.

(sin. Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton) Gliva D. pinea povzroča sušico najmlajših borovih poganjkov

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: U2012-006

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA

Sušica najmlajših borovih poganjkov se je pojavila v GGO Celje, GGE Žalec, v drevoredu v Preboldu na Tovarniški cesti. Drevored je imel 17 dreves črnega bora (Pinus nigra Arnold). Inteziteta poškodb je bila srednja (21–30 % poškodovane krošnje). Čas pojava: julij 2012.

2) REZULTATI, MERITVE

Na veji so se sušili najmlajši poganjki, kateri so imeli krajše iglice od zdravih iglic. Odmrlo je tudi več 3–4 letnih poganjkov. Odmrli poganjki so bili močno zasmoljeni. Odmrle iglice so bile sive barve. Iz iglic, pogosteje na vznožju, so skozi periderm izraščali piknidiji (slika 1). Piknidiji so bili množično prisotni tudi na odmrlih poganjkih. V notranjosti piknidijev (slika 2) so se razvijali brezbarvni, enocelični konidiji. Starejši konidiji (slika 3) so bili rjavi, drobno bradavičasti in deloma dvocelični. Merili so 26,2–32,3 × 10,4–13,2 µm (n = 12).

Glede na morfološko analizo smo določili povzročitelja sušenja najmlajših borovih poganjkov, tj. gliva Diplodia pinea (Desm.) J. Kickx f. (sin. Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton).

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Gliva Diplodia pinea je parazit in saprofit. Intenzivnost pojavljanja parazitske oblike je odvisna od stresnih dejavnikov kot je suša, pomanjkanje hranil, toča itd. Kot saprofit naseljuje storže na tleh in odmrla borova debla, kjer povzroča obarvanje lesa.

Predlagamo, da poškodovana drevesa opazujete, ker so dovzetna na sekundarne škodljive organizme. Drugi ukrepi niso potrebni.

4) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI

Slika 1: Iglica črnega bora in piknidiji glive Diplodia pinea

Slika 2: Prerezan piknidij in nastajanje konidijev glive Diplodia pinea

Slika 3: Zreli konidiji glive Diplodia pinea so rjave barve, rahlo bradavičasti in včasih dvocelični.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

V vednost:

Marija Kolšek, ZGS, CE,

Gozdarska knjižnica,

arhiv tu.

Viri

Butin H. 1995. Tree diseases and disorders. Causes, biology and control in forest and amenity trees. Oxford University Press: 252 str.

Maček J. 2008. Gozdna fitopatologija. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba: 448 str.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani