Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / Analiza sanitarnega poseka

GIS

Analiza sanitarnega poseka

©Zavod za gozdove Slovenije

S pomočjo orodja na tej strani lahko naredimo poljubno analizo sanitarnega poseka gozdnega drevja v Sloveniji. Rezultate analiz moramo citirati na naslednji način:
Timber - podatkovna zbirka o poseku gozdnega drevja. Zavod za gozdove Slovenije, 1995-2017.

Vrsta analize

Analiza
Količina

Izbira pogojev

Vrsta san. poseka
Drevesna vrsta
GGO
Obdobje od
Obdobje do  
 

Rezultati

Preglednica

DV Naziv DV Volumen (m3)
11 smreka 18331115
12 sitka 286,3
21 jelka 3255055,6
22 tisa 166,4
23 grška jelka 30,1
29 rušje 0,7
30 bori 13769,1
31 rdeči bor 1104183
32 črni bor 359515,7
33 zeleni bor 117913,8
34 macesen 92384,9
35 japonski macesen 293,2
36 duglazija 13863,4
37 pacipresa 26,4
38 ostali bori 71,4
39 ostali iglavci 1323,6
41 bukev 4519695,4
43 pajesen 8,8
44 koprivovec 233,2
45 črnika 189
46 jablana 45,3
47 lesnika 105,7
48 hruška 198
49 sliva 1,4
50 hrasti 29492,6
51 graden 782894,1
52 dob 127965,2
53 rdeči hrast 4813,4
54 močvirski hrast 398,6
55 kostanj 968804,3
56 robinija 88851,9
57 oreh 1329,6
58 črni oreh 122,8
59 divji kostanj 29,6
60 plemeniti listavci 17382,3
61 gorski javor 174919,2
62 ostrolistni javor 2267
63 topokrpi javor 1328,6
64 veliki jesen 170578,5
65 ostrolistni jesen 24065,8
66 gorski brest 114326,7
67 poljski brest 7048,6
68 lipa 30532
69 lipovec 18,5
70 drugi trdi listavci 23282,4
71 beli gaber 107589,2
72 češnja 51451,2
73 maklen 4498,2
74 brek 1482,4
75 mokovec 7218,8
76 črni gaber 71304,9
77 mali jesen 8449,1
78 puhasti hrast 3731,8
79 cer 47702,6
80 mehki listavci 19461,2
81 trepetlika 32315
82 topoli 32312,7
83 črna jelša 62075,4
84 siva jelša 2193,2
85 breza 40119,5
86 vrbe 21787,6
87 jerebika 1346,7
88 negnoj 183,9
89 grmišča 8,4
91 skorš 85,7
93 trokrpi javor 2,4

Grafikon


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani