Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / Analiza sanitarnega poseka

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Analiza sanitarnega poseka

©Zavod za gozdove Slovenije

S pomočjo orodja na tej strani lahko naredimo poljubno analizo sanitarnega poseka gozdnega drevja v Sloveniji. Rezultate analiz moramo citirati na naslednji način:
Timber - podatkovna zbirka o poseku gozdnega drevja. Zavod za gozdove Slovenije, 1995-2020.

Vrsta analize

Analiza
Količina

Izbira pogojev

Vrsta san. poseka
Drevesna vrsta
GGO
Obdobje od
Obdobje do  
 

Rezultati

Preglednica

DV Naziv DV Volumen (m3)
11 smreka 24726305,4
12 sitka 715,5
21 jelka 4517592,8
22 tisa 269,3
23 grška jelka 46,8
29 rušje 0,7
30 bori 16048,8
31 rdeči bor 1286018,2
32 črni bor 407268,5
33 zeleni bor 137380,3
34 macesen 130170,1
35 japonski macesen 323,7
36 duglazija 17062,1
37 pacipresa 67,8
38 ostali bori 81,5
39 ostali iglavci 1598,1
41 bukev 5863450,3
43 pajesen 35
44 koprivovec 239,5
45 črnika 189
46 jablana 104
47 lesnika 196,8
48 hruška 449,2
49 sliva 17,4
50 hrasti 32035,7
51 graden 1036894,2
52 dob 176153,7
53 rdeči hrast 5772,6
54 močvirski hrast 525
55 kostanj 1109664,7
56 robinija 110667,5
57 oreh 1853,5
58 črni oreh 152,9
59 divji kostanj 36,1
60 plemeniti listavci 23300,4
61 gorski javor 230522,7
62 ostrolistni javor 2798
63 topokrpi javor 2147,6
64 veliki jesen 367056,9
65 ostrolistni jesen 33687,9
66 gorski brest 130902,3
67 poljski brest 9313,6
68 lipa 47259,3
69 lipovec 124,2
70 drugi trdi listavci 29420,3
71 beli gaber 148503
72 češnja 63262,3
73 maklen 5699,4
74 brek 1900,1
75 mokovec 9430,7
76 črni gaber 102350,2
77 mali jesen 11846,8
78 puhasti hrast 4386,6
79 cer 74034,8
80 mehki listavci 28807,3
81 trepetlika 41090,8
82 topoli 38260,4
83 črna jelša 87489,4
84 siva jelša 2496,9
85 breza 48547
86 vrbe 25662,4
87 jerebika 1698,1
88 negnoj 291,7
89 grmišča 17,5
91 skorš 138,4
93 trokrpi javor 3,5

Grafikon


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani