Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / Analiza sanitarnega poseka

GIS

Analiza sanitarnega poseka

©Zavod za gozdove Slovenije

S pomočjo orodja na tej strani lahko naredimo poljubno analizo sanitarnega poseka gozdnega drevja v Sloveniji. Rezultate analiz moramo citirati na naslednji način:
Timber - podatkovna zbirka o poseku gozdnega drevja. Zavod za gozdove Slovenije, 1995-2018.

Vrsta analize

Analiza
Količina

Izbira pogojev

Vrsta san. poseka
Drevesna vrsta
GGO
Obdobje od
Obdobje do  
 

Rezultati

Preglednica

DV Naziv DV Volumen (m3)
11 smreka 20898483,7
12 sitka 512,3
21 jelka 3984978,3
22 tisa 244,3
23 grška jelka 30,1
29 rušje 0,7
30 bori 14030,8
31 rdeči bor 1155663,5
32 črni bor 373414,6
33 zeleni bor 124571,9
34 macesen 103784,4
35 japonski macesen 293,2
36 duglazija 15122,1
37 pacipresa 58,1
38 ostali bori 71,4
39 ostali iglavci 1359,4
41 bukev 4777766
43 pajesen 9,3
44 koprivovec 233,2
45 črnika 189
46 jablana 47,8
47 lesnika 113,5
48 hruška 264,9
49 sliva 1,4
50 hrasti 30317,2
51 graden 834283,9
52 dob 143706,8
53 rdeči hrast 5006,7
54 močvirski hrast 409,3
55 kostanj 1007863,8
56 robinija 95432,1
57 oreh 1524,6
58 črni oreh 139,8
59 divji kostanj 33,3
60 plemeniti listavci 18243,6
61 gorski javor 185510,6
62 ostrolistni javor 2380,4
63 topokrpi javor 1816,3
64 veliki jesen 223155
65 ostrolistni jesen 26264,9
66 gorski brest 117868,9
67 poljski brest 7774,1
68 lipa 35078,3
69 lipovec 62,8
70 drugi trdi listavci 23718,2
71 beli gaber 114702,1
72 češnja 54599,2
73 maklen 4835,7
74 brek 1575,8
75 mokovec 7563,6
76 črni gaber 74249,8
77 mali jesen 8761,1
78 puhasti hrast 3871
79 cer 50614,6
80 mehki listavci 20397,3
81 trepetlika 34726,6
82 topoli 33978,1
83 črna jelša 70216,2
84 siva jelša 2278,7
85 breza 41759,1
86 vrbe 22879,4
87 jerebika 1419,3
88 negnoj 192,7
89 grmišča 14,2
91 skorš 102,4
93 trokrpi javor 3,1

Grafikon


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani