Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Pregled kletnih in bivalnih prostorov v hiši Podrožniška 2, Ljubljana
Avtor(ji): Stana Hočevar, Dušan Jurc
Leto: 1984
Ključne besede:
Podrožniška 2, GGO Ljubljana, stanovanjska hiša, kletna goba (Coniophora puteana), glive plesnivke

OCR besedilo:
,~\~.. •u 1 .iA GOZDNO ·1N LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 UUBUANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X. TELEFON 268 963 r 7 Ljubljana, Tov,špindl.,er Referent za stanovanjske zadeve Vaš znak: Republiški · Izvršni svet 61000 LJUBLJANA Prešernova ul. 8 Naš znak: ( 1 _J ( • lj) • -l i ,-. J i .L-. ~~X j , 31~, L ' q Z, 2 ln., O ~,l_,~ ~ ,,1__ 1 i -tA,.\\.,~ 1 JC>JV1W. 1 ' .._,,,..,.. • • ') 1;.M L ~~ \,loc lVA-fl , ~&v1ew Jo ac J 'PO OJ 'f o f7 Ov V ?cDQo2AJrJ I,{ 11 'f.1 " (,,.. 1W• Na vašo prošnjo sta si ogledala kletne in bivalne prostore v sta­novanjski hiši Podrožniška 2 Stana Hočevar in mag.0ušan Jurc, fito­patologa inštituta ter ugotovila naslednje: --;:4.f•_Po pripovedovanju stanovalke tov.Kresetove je ob zadnjem nalivu v .--~ ·<~l.---_--.. .. Jul lju t.1. vdrla iz kanalizacijske cevi v kletne prostore voda .. In Jih vse preplavila. Po Intervenciji pri Stanlnvestu je njihov zastopnik ~g~tovil, da se je kanalizacijska cev , tik ob hiši na vrtu, sesedla in preprečila odtok atmosferil ij v glavno kanalizacij­sko cev. Zato je potrebno, da se pregledajo in popravijo odtočne cevi v hiši in povezava le-teh z glavno kanalizacijsko cevjo izven hiše. _J 2. Zastopnik Staninvesta je našel v spalnici v kleti, tik ob steni, kjer je položena kanal izacljska cev, trosnjak sive hišne gobe ali solzivke (Serpula lacrimans). Mi pa nismo našli v tem delu spalnice niti pod­gobja niti trosnjaka te gniloživke, pač pa le podgobje kletne gobe (Coniophora puteana). V kotu ob navedeni steni je pod parketom precej­šnja odprtina (luknja), ki verjetno vodi v kanal lzacljo. Ta odprtina je dokaz, da je talna (horizontalna) izolacija prekinjena in na tem mestu vlaga zamaka parket in tudi same stene. Na steni so se že naselile glive plesnlvke In Jo obarvale zeleno do sivo črno. Zato je potrebno, da se temeljito pregleda in popravi talna izolacija po vsej površini kletnih prostorov. Potrebno je tudi dvigniti topli pod v kletni kuhinji In pregledati zdravstveno stanje parketnih deščic in stanje vertikalne ter horizontalne Izolacije. uo 604 84 2 3, V garaži, okoli vratic za dimnik, je na steni velika vlažna lisa. Predvidevamo, da doteka do tod vlaga skozi dimnik, ki verjetno nima zaščite pred dežjem (venturiusa). 4. Tudi na st:opu v dnevni sobi v pritličju smo opazili velik vlažen madež, Do tod prihaja vlaga iz kopalnice v prvem nadstropju. Zato je treba v tej kopalnici pregledati vodovodno napeljavo in odtočno cev ter napake ali poškodbe odpraviti. 5, Strop v predsobi je močno preraščen z glivami plesnivkami, ker se le-ta ob dežju in.talj~nju snega na balkonu, ki je nad njim, vlaži. Potrebno je prekiniti vlaženje stropa. Izvedbo tega dela naj predpiše gradbeni strokovnjak. Pri sanaciJ..!. izvirov vlage v kletnih in stanovanjskih prostorih upoštevajte, da sta v le-teh prisotni najnevarnejši gniloživki, ki razkrajata vgrajeni les. Zato je potrebno vsa dela izvesti posebno skrbno, natančno in strokovno. Ves okuženi, vgrajeni les je treba odstraniti iz stavbe in ga zažgati. Priporočamo, da v kletne prostore ne vgradite več lesa, ker sta v stenah še vedno prisotni omenjeni gnil-0živki. Največ pozornosti pa je treba pri sanaciji stavbe posvetiti odstranitvi vlage ; popravilu kanalizacijske cevi, vodovodni napeljavi in odtočni cevi v·kopalnici ter strokovni izvedbi horizontalne in vertikalne izolacije v kletnih prostorih. Preprečiti je po­trebno tudi nadaljnji vdor vode skozi kanalizacijske cevi v klet. Sestavila: -~.,iiva/, st1 očevar,d1pl .biol. ,,. mag.Dušan Jurc,dipl .biol. D-"--\ ~ ~ INšTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani