Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Siva hišna goba, zatiranje
Avtor(ji): Stana Hočevar, Dušan Jurc
Leto: 1984
Ključne besede:
Prešernova 7/11, GGO Ljubljana, stanovanjska hiša, siva hišna goba (Serpula lacrymans)

OCR besedilo:
INšTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 LJUBLJANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 3,8. 84 r 7 Ljubljana, ............................ ....................................... 19......... .. STANINVEST TOZD za organizacijo in vzdrž.stan.hiš Vaš znak: Sektor Center 61000 LJUBLJANA Miklošičeva 18 Naš znak: V roke tov.Janji BOH L .J ZADEVA: Siva hišna goba, zatiranje V petek, 3.8.1984 sva si fitopatologa inštituta Stana Hočevar,dipl .biol. in mag.Oušan Jurc,dipl .biol., ogledala stanovanjske in podstrešne prostore nosilke stanovanjske pravice tov. Helene Senekovič-Dolničarjeve, na Prešernovi 7/11. Dela, ki ste jih pred nekaj leti opravili na ostrešju stanovanjske hiše, niso bila izvršena strokovno in natančno. Pri teh delih niste odstranili s sivo hišno gobo okužene nosilne horizontalne in vertikalne grede, Kljub po­pravilu ostrešja in preprečitvi nadaljnjega zamakanja gred , se je siva hišna goba še naprej razvijala in razširjala v omenjenih gredah in sedaj na površju le-teh že oblikuje ogromne trosnjake. Obilen razvoj trosnjakov gnilo­živke in razrast njenega podgobja omogoča vlaga. Ta prihaja iz poškodovane odtočne cevi, ki vodi iz strešnega žleba po zunanjJ steni hiše in vlaži steno stranišča, stopnišča in steno na zunanji strani hiše, kjer je balkon. Tudi na okenskem okviru na stranišču in na zunanji steni so že trosnjaki sive hišne gobe. Vlažni sta tudi podstrešni steni na stičišču hiš št.7 in 9, ki so obrnjene proti Prešernovi cesti. Tudi tu puščajo žlebovi in odtočna cev. Zaradi stal­ nega zamakanja je na tem mestu že odpadel del zunanjega ometa. V širšo od­ točno cev je vgrajena tudi ožja cev, ki ni speljana v jašek, temveč odvaja deževnico kar na pločnik Prešernove ce?te. Ta vlaga namaka tudi stropni kot v spalnici stanovanja tov.Senekovičeve. UD 604 84 j -2 ­ Z a t r a n j e Takoj je treba odstraniti iz vseh okuženih mest trosnjake sive hišne gobe in jih sežgati. Prav tako je potrebno odstraniti in sežgati ves okuženi vgra­jeni les (nosilno horizontalno in vertikalno gred na podstrešju in okenski okvir na stranišču). Pri odstranjevanju okuženega materiala boste ugotovili do kam se je že razširilo podgobje gniloživke. Zato je potrebno odstraniti omet v okolici okuženega vgrajenega lesa. To morate predvsem natančno pre­gledati v stranišču in ugotoviti, ali se je podgobje glive že razraslo do podboja vrat na balkon in pod njim. če je že okužen tudi vratni podboj, ga odstranite in sežgite. Na podstrešju je treba temeljito pregledati predvsem vgrajeni les, ki meji na vidno okuženega in razkrojenega. Omet, ki ga boste odstranili s podgobjem gniloživke vred, odpeljite in ga zakopljite. Les, ki ga boste na novo vgradili, mora biti zdrav, suh in impregniran s silvanitom KBB. Pri sanaciji stavbe je potrebno posvetiti največjo pozornost strokovnemu popravilu strešnih žlebov in odtočnih cevi, da boste preprečili vsakršno na­daljnje zamakanje sten in vgrajenega lesa. Stičišča obeh hiš nismo mogli pregledati. Zato ob sanaciji stavbe natančno preglejte vgrajeni les in stene okoli le-tega in ugotovite, če se v lesu in pod ometom že razrašča podgobje gniloživke. če je les okužen, izvedite sa­nacijo tudi tu tako, kot je že omenjeno zgoraj, če okužbe z glivo ne boste ugotovili, popravite žlebove in odtočne cevi, predvsem pa ju speljite pravilno v jašek. Sestavila: Stw;;:7l.biol. mag.Dušan Jurc, dipl .biol. INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani