Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Poročilo o preskusu LVG 2020-154, odmiranje poganjkov libanonske cedre (Cedrus libani) v botaničnem vrtu v Sežani zaradi glive Sirococcus conigenus
Avtor(ji): Nikica Ogris, Barbara Piškur, Zina Devetak, Špela Jagodic
Leto: 2020

Naročnik: KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d., Partizanska cesta 002, 6210 Sežana, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2020/00239 (Sežana).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2020/00285

Opis vzorca: Cedrus libani, veja (z listi ali brez) ali poganjki

Datum odvzema vzorca: 08.07.2020

Datum prejema vzorca: 13.07.2020

Čas izvajanja preskusa: od 13.07.2020 do 05.08.2020

Datum izdaje poročila: 20.08.2020

Namen testiranja: sum na: gliva

Vzorec Metoda Organizem Rezultat Opombe
LVG2020/00285 LVG Morfološka analiza – glive Sirococcus pozitiven
LVG2020/00285 LVG Molekularna analiza - Glive Sirococcus conigenus pozitiven določitev na osnovi ITS rDNA
LVG2020/00285 LVG Molekularna analiza - Glive Sirococcus tsugae negativen

Odgovorni analitik(i): dr. Nikica Ogris

Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, dr. Barbara Piškur, Zina Devetak, Špela Jagodic

Podatki in strokovno mnenje k poročilu o preskusu št.: LVG 2020-154

Dne, 4. 7. 2020 ste nas obvestili o sušenju dveh libanonskih ceder (Cedrus libani) v botaničnem vrtu v Sežani. Po naših navodilih ste odvzeli vzorce in nam jih poslali. Vzorce smo prejeli 13. 7. 2020. Vzorec je bil sestavljen iz 11 vej odrezanih v živo.

Vejam so se sušili letošnji glavni in stranski poganjki (Slika 1). Večini poganjkov so iglice že odpadle. Na osnovi odmrlih poganjkov in na nekaterih iglicah so se množično pojavljala nespolna trosišča (piknidiji) s tanko temnorjavo steno in nepravilno odprtino (Slika 2). V piknidijih so nastajali brezbarvni, dvocelični, vretenasti konidiji, velikosti 2,7 × 10,0 µm (Slika 3). Glede na morfološke značilnosti smo glivo uvrstili v rod Sirococcus.

Določitev glive do vrste smo izvedli po naslednjem postopku: najprej smo reizolirali glivo iz roba nekroze odmirajočih poganjkov v čisto kulturo na gojišču PDA. Potem smo vrsto določili na osnovi sekvence ITS rDNA. Določili smo vrsto S. conigenus in s tem smo ovrgli sum na S. tsugae.

Slika 1: Libanonski cedri so se sušili glavni in stranski poganjki na vejah (foto. N. Ogris)

Slika 2: Na osnovi odmrlih poganjkov in na iglicah so se pojavljala nespolna trosišča (piknidiji) glive Sirococcus conigenus (foto. N. Ogris)

Slika 3: Konidiji glive Sirococcus conigenus (foto. N. Ogris)

Gliva S. conigenus je razširjena po vsem svetu in je pogosta povzročiteljica bolezni, ki se pogosto pojavlja v drevesnicah in parkih.

Bolezen poskušamo preprečevati s higienskimi ukrepi, tj. odstranjujemo obolele poganjke in iglice, ki jih uničimo.

Viri

Rossman A.Y., Castlebury L.A., Farr D.F., Stanosz G.R. 2008. Sirococcus conigenus, Sirococcus piceicola sp. nov. and Sirococcus tsugae sp. nov. on conifers: anamorphic fungi in the Gnomoniaceae, Diaporthales. Forest Pathology, 38, 1: 47-60. Povezava: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1439-0329.2007.00529.x

Maček J. 2008. Gozdna fitopatologija. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije – Gozdarska založba: 448 str.

Strokovno mnenje pripravil:

dr. Nikica Ogris


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani