Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št.: U20090324-001, Quercus alba, Celje
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2009

Naročnik: MKGP, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Fitosanitarna inšpekcija, enota Celje, Opekarniška c. 2, 3000 Celje

Številka zapisnika: 2009/2

Št. vzorca iz zapisnika: 4364, 4365, 4366, 4367, 4368

Opis vzorca: skorja in les Quercus alba, poreklo Pensilvanija, ZDA

Datum prejema vzorca: 17. 3. 2009 ob 9:30

Čas izvajanja preskusa: 17. 3. 2009–24. 3. 2009

Datum izdaje poročila: 24. 3. 2009

Namen testiranja: sum na Ceratocystis fagacearum

Metoda Rezultat Opomba

EPPO, PM 7/1(1) negativno

Dodatek: priložen

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: doc. dr. Dušan Jurc

DODATEK K POROČILU O PRESKUSU ŠT.: U20090324-001

Na spodnjih delih debel Quercus alba, iz katerih so bili odvzeti vzorci za preskus ŠT.: U20090324-001, so bile v blatu sprijete iglice bora (petigličasti bor, domnevamo, da je to zeleni bor – Pinus strobus) in odvzeli smo vzorec iglic. Iglice (približno 35 kosov) smo namestili v petrijevko s premerom 25 cm na dve plasti vlažnega filtrirnega papirja dne 17. 3. 2009. Dne 20. 3. 2009 smo jih mikroskopirali in ugotovili, da so na večini zrela trosišča glive Strasseria geniculata. Mikroskopiranje smo ponovili 24. 3. 2009 in takrat fotografirali preparate (slika 1-3). Gliva S. geniculata povzroča odmiranje borovih sejank po vsem svetu in modrenje lesa. V Evropo je bila vnesena, v Sloveniji še ni bila najdena.

Ugotovitev glive Strasseria geniculata na iglicah zelenega bora, ki so bile vnesene skupaj z debli belega hrasta, je za fitosanitarno službo pomembna. Predstavlja namreč ponoven dokaz, da se škodljivi organizmi lahko prenašajo iz kontinenta na kontinent na zelo različne načine.

Slika 1: Trosišče glive Strasseria geniculata na iglici petigličastega bora.

Slika 2: Trosi glive S. geniculata pri povečavi 800×.

Slika 3: Trosi glive S. geniculata imajo za to vrsto značilne dolge nitaste priveske, povečava 1000×

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: Dušan Jurc


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani