Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Varstvo gozdov Slovenije - portal

Informacijsko središče za varstvo gozdov v Sloveniji.

Izpostavljene vsebine

Razširjenost dvojnozobega smrekovega lubadarja (Ips duplicatus) v Sloveniji v letu 2023 Rezultati projekta Bolezni, škodljivci in sušni stres pri navadni bukvi v različnih scenarijih podnebnih sprememb (V4-2026) Preverjanje verjetnostne napovedi sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2023
Usposabljanje BTSF: Izbruhi škodljivih organizmov – načrti izrednih ukrepov za prednostne škodljive organizme, Bratislava, oktober 2023 Delavnica za dobavitelje gozdnega reprodukcijskega materiala 13. seminar in delavnica iz varstva gozdov
Verjetnostna napoved sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2023 Sušenje jelovih krošenj zaradi gliv povezanih s Pityokteines vorontzowi Letna poročila iz varstva gozdov za leto 2022
Nova vrsta pepelovke na leski v Sloveniji: Erysiphe corylacearum Nova vrsta pepelovke na jesenu v Sloveniji: Erysiphe salmonii Predlog optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za prezimele osebke osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) za leto 2023
Močan napad bukovega rilčkarja skakača v Sloveniji v 2022 Spletna aplikacija za pregled aktualnega stanja in analizo ulova v stalnih kontrolnih pasteh ter samodejno ugotavljanje lokacij, kjer je prišlo do prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja Verjetnostna in količinska napoved sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2022
Preverjanje verjetnostne in količinske napovedi sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2022 Seznam gospodarsko škodljivih organizmov Najpomembnejši povzročitelji poškodb tujerodnih vrst gozdnega drevja in sadik domačih vrst gozdnega drevja ter ukrepi na sadikah
Metoda žlebljenja Prenamnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v 2021 Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo feromonski pripravek za ulov osmerozobega smrekovega lubadarja v režaste pasti?
Mnenje Gozdarskega inštituta Slovenije na predlog "Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom" Kratkoročni napovedi sanitarnega poseka smreke in jelke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2021 Predlog števila in lokacij kontrolnih-lovnih pasti in kontrolno-lovnih nastav v 2021
Letna poročila iz varstva gozdov 2020 Novice iz varstva gozdov 2020 Podatkovni listi škodljivih organizmov 2020
Namnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v 2020 Hiranje navadne bukve po vsej Sloveniji Pripomoček za določitev roka za izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov
Kratkoročni napovedi sanitarnega poseka smreke in jelke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2020 Spletna aplikacija za prostorski prikaz razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), model RITY-2 Spletna aplikacija za prostorski prikaz razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus), model CHAPY-1
Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov z modelom FWI-INCA Sanitarni posek dreves Kratkoročna napoved debeline žleda in pojava žledoloma v Sloveniji

Vsebine portala

Vabimo vas, da preberete, kaj je Služba za varstvo gozdov ali Poročevalska, diagnostična in prognostična služba za varstvo gozdov.

Poslanstvo varstva gozdov je:


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani