Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Varstvo gozdov Slovenije - portal

Informacijsko središče za varstvo gozdov v Sloveniji.

Izpostavljene vsebine

Delavnica za dobavitelje gozdnega reprodukcijskega materiala 13. seminar in delavnica iz varstva gozdov Verjetnostna napoved sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2023
Sušenje jelovih krošenj zaradi gliv povezanih s Pityokteines vorontzowi Letna poročila iz varstva gozdov za leto 2022 Nova vrsta pepelovke na leski v Sloveniji: Erysiphe corylacearum
Nova vrsta pepelovke na jesenu v Sloveniji: Erysiphe salmonii Predlog optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za prezimele osebke osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) za leto 2023 Močan napad bukovega rilčkarja skakača v Sloveniji v 2022
Spletna aplikacija za pregled aktualnega stanja in analizo ulova v stalnih kontrolnih pasteh ter samodejno ugotavljanje lokacij, kjer je prišlo do prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja Verjetnostna in količinska napoved sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2022 Preverjanje verjetnostne in količinske napovedi sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2022
Seznam gospodarsko škodljivih organizmov Najpomembnejši povzročitelji poškodb tujerodnih vrst gozdnega drevja in sadik domačih vrst gozdnega drevja ter ukrepi na sadikah Metoda žlebljenja
Prenamnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v 2021 Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo feromonski pripravek za ulov osmerozobega smrekovega lubadarja v režaste pasti? Mnenje Gozdarskega inštituta Slovenije na predlog "Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom"
Kratkoročni napovedi sanitarnega poseka smreke in jelke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2021 Predlog števila in lokacij kontrolnih-lovnih pasti in kontrolno-lovnih nastav v 2021 Letna poročila iz varstva gozdov 2020
Novice iz varstva gozdov 2020 Podatkovni listi škodljivih organizmov 2020 Namnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v 2020
Hiranje navadne bukve po vsej Sloveniji Pripomoček za določitev roka za izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov Kratkoročni napovedi sanitarnega poseka smreke in jelke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2020
Spletna aplikacija za prostorski prikaz razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), model RITY-2 Spletna aplikacija za prostorski prikaz razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus), model CHAPY-1 Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov z modelom FWI-INCA
Sanitarni posek dreves Kratkoročna napoved debeline žleda in pojava žledoloma v Sloveniji

Vsebine portala

Vabimo vas, da preberete, kaj je Služba za varstvo gozdov ali Poročevalska, diagnostična in prognostična služba za varstvo gozdov.

Poslanstvo varstva gozdov je:


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani